Jak dokładnie będzie oceniany finał Mistrzostw?

Dokładne zasady oceniania finału Mistrzostw w Szybkim Pisaniu na Klawiaturze:

1. Warunkiem koniecznym zaliczenia finalnego testu jest napisanie testu z poprawnością na poziomie równym lub wyższym niż 99%.

2. Szybkość napisania testu będzie decydowała o zwycięstwie. Kto szybciej napisze, ten wygrywa przy uwzględnieniu warunku z punktu 1.

3. Gdyby się zdarzyło, że mniej niż 3 osoby napisały z minimalną poprawnością 99%, to wtedy będziemy przyznawać kolejne miejsce w konkursie według szybkości efektywnej, którą wylicza się jak następuje:
Za każdy błąd będziemy odejmować 10 napisanych znaków od ilości znaków w teście. Tak powstałą ilość znaków w teście podzielimy przez czas napisania testu.

Przykład wyników

1. Marek : 350zn/min : 99,3%
2. Grzegorz : 330zn/min : 99,5%
3. Paweł : 400zn/min : 98,9% (ma trzecie miejsce, bo miał najwyższą szybkość efektywną pisania wśród osób poniżej 99% poprawności)

czytaj więcej