Polityka prywatności w serwisie bezwzrokowo.pl

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności przygotowane zostało przez właściciela Serwisu bezwzrokowo.pl – Grzegorza Frątczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Grefekt.pl” Grzegorz Frątczak z siedzibą w Czeladzi.

Oświadczenie o polityce prywatności w Serwisie bezwzrokowo.pl jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług w Serwisie. Ilekroć w niniejszym oświadczeniu użyte jest określenie „Użytkownik”, oznacza to zarówno Użytkowników, Użytkowników komercyjnych, jak i osoby zatrudnione u Użytkowników komercyjnych, korzystające z kursu. Ilekroć użyte jest określenie „konto” oznacza to zarówno konto jak i konto firmowe w rozumieniu Regulaminu.

Grefekt.pl świadcząc usługi za pośrednictwem Serwisu bezwzrokowo.pl przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności nie ujawnia danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji Użytkowników Serwisu podmiotom nieuprawnionym oraz podejmuje wszystkie możliwe działania techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Jednakże Grefekt.pl ma obowiązek udostępnić dane Użytkowników na żądanie organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania, jeżeli dane te są wymagane w postępowaniach prowadzonych przez te organy.

Użytkownikom korzystającym z usług świadczonych przez Grefekt.pl, w każdym momencie służy prawo wglądu do podanych podczas rejestracji w Serwisie danych osobowych, a także prawo ich uzupełniania, aktualizacji oraz prawo żądania usunięcia danych ze zbioru danych. Żądanie usunięcia danych ze zbioru jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, na zasadach określonych w Regulaminie. Żądanie zmiany danej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit b Regulaminu (imię) możliwe jest wyłącznie do momentu pierwszego druku certyfikatu ukończenia kursu. Po dokonaniu pierwszego druku, żądanie zmiany tej danej będzie traktowane jak żądanie usunięcia danej ze zbioru danych.

Użytkownicy Serwisu bezwzrokowo.pl mają w każdym momencie możliwość skontaktowania się z Grefekt.pl poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

Grefekt.pl może wysyłać Użytkownikom pliki cookie, które zapisywane są w pamięci masowej ich komputerów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Są one nieszkodliwe dla komputerów Użytkowników oraz zapisanych na tych komputerach danych. Włączona obsługa plików cookie w przeglądarce internetowej używanej przez Użytkowników wymagana jest do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik Serwisu może w każdej chwili zrezygnować ze świadczonych usług i usunąć konto, co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy, na zasadach i z zastrzeżeniami określonymi w Regulaminie.

Rozwiązanie umowy oznacza usunięcie wszelkich danych Użytkownika ze zbioru danych prowadzonych przez Grefekt.pl.

Rejestracja

Przetestuj za darmo14 dni bez żadnych zobowiązań

Opinie użytkowników

wszystkie rekomendacje

Z naszego kursu szybkiego pisania skorzystały między innymi:

Napisali o nas w mediach, poznaj opinie recenzentów oprogramowania...

gwarancja skuteczności